ឈ្មោះអ្នកប្រើ
លេខសំងាត់
កូដបញ្ជាក់
HIS 3.0 សូមចុច link
ពីថ្ងែទី 18-Jul-2011 ដល់ថ្ងែទី 26-Mar-2019
ចំនួនទំព័របានបើកម្សិលមិញ: 11
ចំនួនទំព័របានបើកថ្ងៃនេះ: 4
ចំនួនទំព័របានបើកសរុប: 971584
ចំណាប់អារម្មណ៍លើគេហទំព័រ:
(19%)
(2%)
(2%)
(3%)
(74%)

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសុខាភិបាល សម្រាប់ទិន្នន័យរបាយការណ៏សូន្យមរណភាពមាតា

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ២៨-២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ នៅខេត្តកំពង់ចាម​។​វគ្គនេះផងដែរត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល។

ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសុខាភិបាល សម្រាប់ទិន្នន័យរបាយការណ៏សូន្យមរណភាពមាតា

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ២១-២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ នៅខេត្តកំពង់ចាម​។​វគ្គនេះផងដែរត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល។

ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលកម្ពុជា ដល់មន្រ្តីសុខាភិបាលសេវាឯកជន និងអង្គការមិនមែន រដ្ឋាភិបាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣-២៤​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១នៅខេត្តព្រសីហនុ​ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ កោះកុង និងព្រះសីហនុ។ នេះជាលើកទី៤ ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល ដល់មន្រ្តីសុខាភិបាលសេវាឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។ វគ្គនេះផងដែរត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ នាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល ក្រោមជំនួយឧបត្ថមថវិការដោយអង្គការ យ៉ូ អរ ស៊ី។

ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសុខាភិបាល សម្រាប់ទិន្នន័យរបាយការណ៏សូន្យមរណភាពមាតា

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ១៦-១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ នៅសណ្ឋាគារអាស៊ី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​។​វគ្គនេះផងដែរត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល។

ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១


 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសុខាភិបាល សម្រាប់ទិន្នន័យរបាយការណ៏សូន្យមរណភាពមាតា

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ០២-០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ នៅសណ្ឋាគារអាស៊ី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​។​វគ្គនេះផងដែរត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល។

ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១


 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលកម្ពុជា ដល់មន្រ្តីសុខាភិបាលសេវាឯកជន និងអង្កការមិនមែន រដ្ឋាភិបាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ២៦-២៧​ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១១នៅខេត្តកំពង់ចាម​ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន ៥៥រូប។ វគ្គនេះផងដែរត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល ក្រោមជំនួយឧបត្ថមថវិការដោយអង្គការ យ៉ូ អរ ស៊ី។


 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសុខាភិបាល សម្រាប់ទិន្នន័យរបាយការណ៏សូន្យមរណភាពមាតា

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ១៩-២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ នៅសណ្ឋាគារអាស៊ី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន ៤១រូប និងអញ្ចើញមកពី៦ខេ្តក្រុង រាជធានីដែលរួមមាន៖ ខេត្តតាកែវ កំពត កែប ព្រះសីហនុ កោះកុង និង ខេត្តប៉ៃលិន។ វគ្គនេះផងដែរត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល។


 

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី ការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសុខាភិបាល តាមរយៈគេហទំព័រ
ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១

សិក្ខាសាលានេះនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមសាស្រ្តាចារ្យ អេង ហួត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ  ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ។កិច្ចប្រជុំបឋមដើម្បីត្រៀមចូលរួមវេទិកាអន្តរជាតិផ្នែកប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលនៅម៉ាលីឡា
ថ្ងៃទី ២ មិថុនា ២០១១
គណៈប្រតិភូជំនួន៩រូបមកពី ក្រសួងសុខាភិបាល, ក្រសួងផែនការ,​ ក្រសួងមហាផ្ទៃ, ក្រសួងហិរហ្ហវត្ថុ, ក្រសួងប្រៃសណី និង គមនាកមន៏ ជួបពិនិត្យនិងរៀបចំឯកសារនិងសកម្មភាពសំរាប់វេទីការនៅម៉ាលីឡា។
ថ្ងៃទី ២ មិថុនា ២០១១
មិថុនា២០១១ វេទិការប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាល
នាទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីនៈ ថ្ងៃទី ១៣-១៦មិថុនា ២០១១

វេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំលើផ្នែកប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលធ្វើឡើងនៅ ខែមិថុនា នាទីក្រុងម៉ានីល​ ប្រទេសហ្វីលីពីន។​ វេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំលើផ្នែកប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលនឹងត្រូវ​ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ​១៣-១៦ មិថុនា នាទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានការដឹកនាំពីភ្នាក់ងារសហរដ្ធអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ ​អន្តរជាតិ (UASID) ការិយាល័យភូមិភាគផាស៊ីហ្វិចខាងលិច(WPRO) របស់អង្ការសុខភាពពិភពលោក (WHO) នាយកដ្ធាន សុខភាព របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនឹងដៃគូផ្សេងៗទៀត​ ដែលមានការចូលរួមពី​ ប្រទេសជាសមាជិកដូចជាៈ បង់ក្លាដេស កម្ពុជា ហ្វូជី ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ហ្វីលីពីន និង​ វៀតណាម។​ គោលបំណងចំបងរបស់វេទិការនេះ គឺដើម្បីនាំមកនូវសហទំនាក់ទំនងពីក្រសួងនៃប្រទេសជាមិត្ត ដើម្បីអភិវឌ្ឍផែនការសកម្មភាព ដំណើរការ ដឹកនាំ អនុវត្តក្នុងប្រទេស និងពង្រឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន សុ​ខាភិបាលជាតិ។ វេទិការនេះរៀបចំឡើងក្នុងការកើតឡើងនៃ ​PEPFAR II ហើយនិងការខិតខំប្រឹងប្រែង ការផ្តួចផ្តើមសុខភាពជាសកល ​(GHI) សំរាប់ពង្រឹងស្ថាប័នជាតិ ហើយដំណើរការ ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់​ ​រហ័សតាមរយៈការគាំទ្រនិងសម្របសម្រួលសហតំបន់ ដើម្បីធ្វើឲប្រសើរឡើង នូវគោលនយោបាយ បរិស្ថាន/បរិយាកាស ហើយនឹងពង្រឹងស្ថាប័នជាតិ ក្នុងការប្រើសប្រាស់ទិន្នន័យសុខាភិបាល ដែលមាន គុណភាព ទាន់ពេលវេលា និងអាចប្រើប្របាស់បាន ដើម្បីឲសេវាសុខាភិបាលផ្នែកសម្រាលកាន់តែល្អ ប្រសើរឡើង។​

 

Highlighted Documents
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ​នាយកដ្ឋានផែនការនិងព័ត៌មានសុខាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាល DPHI/MoH. 2019
សូមប្រើប្រាស់ Mozila Firefox សំរាប់ការមើលដែលល្អបំផុត និងយូនីកូដសំរាប់ភាសារខ្មែរ